Angst

Det finnes mange forskjellige typer angst, og jeg tilbyr behandling for alle typer.

PTSD

Angst

- Fra fobi til PTSD

Angst er en svært ubehagelig lidelse, der man føler overdreven frykt i situasjoner som ikke egentlig er farlige. Det finnes mange forskjellige typer angst, og jeg tilbyr behandling for alle typer.

Angst kan dreie seg om en spesifikk fobi, som edderkoppfobi, eller mer alvorlige angstlidelser, som for eksempel post-traumatisk stresslidelse (PTSD). Felles for angstlidelser er en frykt for tap av kontroll, og forsøk på å holde på kontrollen.

For eksempel angst for å fly kjennes ofte som nettopp frykt for at det skal skje en ulykke, kombinert med forsøk på å få kontroll, for eksempel ved å følge veldig nøye med på bevegelsene og lydene til flyet. Kognitiv og metakognitiv terapi har vist seg å ha svært god effekt, både som behandling og forebygging av angstlidelser.

Sosial angst

Sosial angst

Sosial angst er den mest utbredte angstlidelsen, og man antar at 10-15% av befolkningen vil streve med sosial angst til tider. Sosial angst kjennetegnes av sterkt ubehag i settinger der man føler seg iakttatt eller bedømt på en eller annen måte. Dette kan være for eksempel i diverse sosiale lag, i jobbsammenhenger, på skolen, eller at man kjenner et sterkt ubehag av å gå i butikken. Mange kan bekymre seg før en sosial begivenhet, med påfølgende grubling og tankekjør i etterkant. Jeg har lang og god erfaring med behandling av sosial angst, og det finnes gode, spesifikke verktøy som har god effekt.

Panikkangst

Panikk­angst

Panikkangst beskrives ofte som noe av det mest ubehagelige man kan oppleve. Panikkangst kjennetegnes av kraftige kroppslige symptomer, som hjertebank, vansker med å puste/hyperventilering, uvirkelighetsfølelse og til og med frykt for at man skal dø. Mange vil da oppleve å få angst for angsten, eller angst for de kraftige kroppslige reaksjonene. Panikkangst er en lidelse der det finnes svært gode behandlingsformer. Med riktig behandling vil alle oppleve rask bedring.

Helseangst

Helse­angst

Helseangst, eller hypokondri, kjennetegnes ved stadig, overdreven bekymring rundt egen helse. Frykt for å kunne få, eller ha, en farlig sykdom medfører ofte forskjellige typer sikringsatferd, som overdreven oppsøking av fastlege, at man følger nøye med på f.eks. egen puls etc. Sikringsatferd kan ha mange former. Man søker gjerne en bekreftelse på at man er frisk, men mange opplever at én bekreftelse bare fører til at man trenger mer og ber bekreftelse. Med kognitive teknikker vil de fleste oppleve markant symptomlette.

Fobi

Fobier

Dette er en type lidelse som kan gi store problemer i hverdagen. Det er normalt å synes at edderkopper er litt ekle, men for enkelte med alvorlig edderkoppfobi kan det bety at man ikke tør å gå ned i sin egen kjeller, eller at man unngår tur i skogen etc. Unngåelse av det man frykter kan dermed medføre store problemer, og redusert livskvalitet. Noen av de vanligste spesifikke fobiene kan være edderkopp, hunder, fugler, trange rom, etc. Behandlingen pleier stort sett å være rask og enkel, og man kan stort sett forvente rask bedring.

Trenger du psykologhjelp?

Ønsker du å bestille time? Send meg en e-post eller ring meg.

Jeg tilbyr også e-terapi gjennom videosamtale. Kontakt meg og vi finner den løsningen som passer best for deg!