Mine hoved­områder

Jeg tar imot pasienter innen de fleste områder og jeg har jobbet både med voksne og ungdommer. Her kan du lese litt om hvordan jeg jobber med ulike lidelser og diagnoser.

PTSD

Angst

- Fra fobi til PTSD

Angst er en svært ubehagelig lidelse, der man føler overdreven frykt i situasjoner som ikke egentlig er farlige. Det finnes mange forskjellige typer angst, og jeg tilbyr behandling for alle typer.

Angst kan dreie seg om en spesifikk fobi, som edderkoppfobi, eller mer alvorlige angstlidelser, som for eksempel post-traumatisk stresslidelse (PTSD). Felles for angstlidelser er en frykt for tap av kontroll, og forsøk på å holde på kontrollen.

For eksempel angst for å fly kjennes ofte som nettopp frykt for at det skal skje en ulykke, kombinert med forsøk på å få kontroll, for eksempel ved å følge veldig nøye med på bevegelsene og lydene til flyet. Kognitiv og metakognitiv terapi har vist seg å ha svært god effekt, både som behandling og forebygging av angstlidelser.

Depresjon

Depresjon

- Tilbake til livet

Man antar at mellom 15-25% av kvinner, og 7-12% av menn opplever depresjon i løpet av livet (nhi.no). Depresjon føles ofte som slitenhet, med redusert glede og livslyst. Tunge tanker om håpløshet og meningsløshet kan bli veldig sterke og plagsomme. Heldigvis finnes det god hjelp, og forskning har blant annet vist at samtaleterapi, for eksempel kognitiv terapi, kan ha svært god effekt ift behandling og forebygging av depresjon.

Trenger du noen å snakke med nå?

ME

Me/Kronisk utmattelse

- Du er ikke alene

ME, eller myalgisk encefalopati, er en tilstand som har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene. Det er fremdeles mye diskusjon rundt årsaken til lidelsen. Helsedirektoratets nasjonale veileder anbefaler kognitiv atferdsterapi som behandlingstilnærming. Jeg har jobbet mye med denne problematikken, spesielt da jeg tidligere hadde praksis i Oslo. Der jobbet jeg sammen med psykolog Lars Dehli. som har bred erfaring med denne problematikken, og er medforfatter av boken Energityvene.

Utmattelse kan generelt være det man snakker om når man beskriver å «møte veggen.» Utbrenthet etter kronisk stress etc. er et stadig mer utbredt problem. Det kan ha en del fellestrekk med depresjon, men tilnærmingen er ofte en litt annen. Utmattelse er annerledes en vanlig slitenhet. Med vanlig slitenhet er man gjerne «oppe» igjen etter en god natts søvn, eller en koselig helg.

Utmattelse er mer vedvarende, og medfører ofte et funksjonsfall på mange områder i livet. Jeg har jobbet mye med utmattelse, både når det er mer jobbrelatert, men også utmattelse som f.eks. de fleste kreftoverlevende kan streve med i lengre tid.

Bekymringer

Bekymringer

Tvangslidelse kan ha mange former, og kjennetegnes generelt av tilbakevennende, uønskede tanker eller bilder, som medfører et stekt ubehag. Dette ubehaget kan igjen føre til utførelse av forskjellige tvangshandlinger. Et typiske eksempel kan være frykt for at noe fælt skal skje hvis man tenker en feil tanke. Behandling av tvangslidelse vil avhenge litt av hva slags symptomtrykk man har, men jeg har omfattende erfaring med denne type problematikk.

Tvangslidelser

Tvangslidelser

Som mennesker er vi de perfekte problemløsere. Problemer kan imidlertid oppstå når vi støter på utfordringer vi ikke klarer å løse. Da begynner vi ofte å gruble, og mange kan oppleve at tankekjøret tar helt av og ødelegger søvn og livskvalitet. Tankekjør og grubling er utmattende, og man vil da kunne ha god hjelp av diverse teknikker for å håndtere dette.

Stress

Stress

Overdreven, negativt stress over lang tid har en lang rekke negative konsekvenser for vår fysiske og psykiske helse. Det er viktig å få hjelp til å håndtere stress. Jeg tilbyr behandling ift dette, der gode stressmestringsteknikker kan være avgjørende. Jeg holder også en del kurs for diverse arbeidsplasser ift stressmestring.

Par

Parterapi

Det å leve et liv sammen som par er noe de fleste av oss ønsker, men det vil også være krevende til tider. Det som gjerne starter svært rosenrødt og fantastisk kan bli tungt og vanskelig over tid. Kriser, livsutfordringer og tidsklemma vil ofte tære på et forhold. For mange kan det være nyttig med hjelp til bedre kommunikasjon og dermed gjensidig forståelse. Her kan også spesifikke verktøy være til stor hjelp.

Trenger du psykologhjelp?

Ønsker du å bestille time? Send meg en e-post eller ring meg.

Jeg tilbyr også e-terapi gjennom videosamtale. Kontakt meg og vi finner den løsningen som passer best for deg!